Natuur

Voor mij als Amerikaanse is natuur woest en vrij – juist dat wat niet door de mens was gemaakt. Niet in Nederland! Ons beeld van wat natuur is en moet zijn, is veranderlijk.

Veel natuur is er niet te vinden in het door mensenhand geschapen Nederland. Maar hier kunnen we alles maken, óók wildernis. En opnieuw legt de mens zijn wil op aan het landschap – nu om de natuur de ruimte te geven. Terug naar de natuur, of naar een blije illusie? Lees hier het hoofdstuk ‘De Balans’ uit mijn boek ‘Nieuwe Natuur’.

In 2012 kreeg ik de De Groeneveldprijs voor mijn bijdrage aan het debat over natuur en landschap in Nederland. In het essay ‘Het nut van natuur’ dat ik naar aanleiding van de prijs schreef, beschrijf ik hoe in ons denken over de natuur heen en weer zwaait tussen wildernis en nuttige natuur – die er vooral voor óns moet zijn.

Natuur kiest voor de stad, want het platteland lijkt meer op een onherbergzaam bedrijventerrein. We leven in een tijd van een nieuwe natuurnuchterheid. We staren ons niet meer blind op een verre, geïdealiseerde wildernis, maar hebben oog voor de kleine natuur dichtbij huis. Lees hier mijn essay ‘Een kuifeend op je stoep’ voor de Groene Amsterdammer.